Coronavirus - We are following the instructions closely

English

We are following the instructions closely from The Norwegian Institute of Public Health about Coronavirus. It is to remind that we do care about our customers and giving out this information that orders can be delayed during this severe situation. As per now our webshop is running normal. You can place the order and we will dispatch order when the situation is normalized. 

We advice our customers to follow these advice:

  • Wash hands frequently and thoroughly with soap and lukewarm water, particularly after coughing or sneezing, after using the toilet, before preparing food, before meals and if your hands are visibly dirty. Wash your hands after coming home when you have been in contact with other people.
  • Avoid coughing or sneezing directly onto others.

Norsk

Vi følger situasjonen nærmere og råd fra Folkehelseinstituttet om Coronavirus. Vi bryr oss om våre kunder og sender derfor ut denne informasjonen. Vår nettside fungerer som normalt. Du kan legge inn bestilling, men det kan forekomme forsinkelser på bestilling. 

Råd til våre kunder:

  • Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, særlig etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider, etter kontakt med dyr og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales å vaske hender når man kommer hjem etter å ha vært ute blant folk. 
  • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
wash-your-hands-properly